Tin Tức Hiệp HộiTin Tức Khác

Thành lập Tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, dự án du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ngày 09/6/2023, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 1405/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, dự án du lịch trên địa bàn tỉnh.

Theo Quyết định, Tổ công tác do đồng chí Hà Văn Thắng, Giám đốc Sở Du lịch làm Tổ trưởng. Tổ phó là Phó Giám đốc Sở Du lịch và Phó Giám đốc Công an tỉnh. Phó Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải – Xây dựng, Tài Nguyên và Môi trường, Văn hoá và Thể thao; Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch tỉnh và lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố là thành viên của Tổ công tác.

anh tin bai

Đồng chí Hà Văn Thắng, Giám đốc Sở Du lịch làm Tổ trưởng Tổ công tác.

Tổ công tác là tổ chức phối hợp liên ngành, có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp và dự án du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố để giải quyết những vấn đề quan trọng, nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp và dự án du lịch trên địa bàn tỉnh. Chủ động nắm bắt, tiếp nhận thông tin, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp và dự án du lịch kịp thời giải quyết theo thẩm quyền; theo dõi, đôn đốc quá trình giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố; báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết nội dung vượt quá thẩm quyền quy định. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đồng thời Tổ công tác cũng có quyền hạn yêu cầu Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện, giải quyết dứt điểm các vấn đề vướng mắc thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị. Mời lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan hoặc các tổ chức, hiệp hội, chuyên gia để phối hợp, tham vấn thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác.

Tổ trưởng Tổ công tác chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động của tổ công tác, nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Tổ công tác do Tổ trưởng phân công. Tổ công tác chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Các thành viên của Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm

Sở Du lịch tỉnh Lào Cai là cơ quan thường trực của Tổ công tác, là đầu mối tổng hợp thông tin, đôn đốc việc thực hiện hoạt động của tổ công tác. Tổ công tác được sử dụng con dấu của Sở Du lịch (cơ quan thường trực của Tổ công tác) để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành

Theo Cổng Thông Tin Điện Tử Lào Cai

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button