Tin Tức Khác

Hà Giang: Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai nhiệm vụ năm 2023

Sáng 22.12, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Các đồng chí: Vũ Đức Đam, Ủy viên BCH T.W Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BCH T.W Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL đồng chủ trì hội nghị. Đến dự có lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.W. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VH, TT&DL.

Lãnh đạo Sở VHTT&DL tham luận tại hội nghị.

Năm 2022, Bộ VH,TT&DL bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo chuyên đề năm năm 2022. Tham mưu, trình Chính phủ ban hành 3 nghị định, 5 quyết định, 1 chỉ thị, 7 đề án và đã hoàn thành 5 đề án trong các lĩnh vực của ngành. Trong 169 nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng chính phủ giao Bộ VH, TT&DL đã hoàn thành 155 nhiệm vụ đạt trên 91% kế hoạch, đang thực hiện 14 nhiệm vụ đạt trên 8% kế hoạch. Du lịch (DL) phục hồi nhanh tại các điểm trọng điểm, khách quốc tế đến Việt Nam trong năm ước đạt 3,5 triệu lượt, khách nội địa ước đạt 101 triệu lượt. Công tác xây dựng môi trường văn hóa công sở được chú trọng; các sự kiện văn hóa, thể thao, nghệ thuật được tổ chức đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân trong điều kiện cả nước bước vào giai đoạn bình thường mới;…
Đối với tỉnh ta, với chủ trương “lấy văn hóa để phát triển DL, lấy DL để bảo tồn, phát triển văn hóa”, xem di sản văn hóa là tài nguyên DL có giá trị đặc biệt để khai thác, tạo ra các sản phẩm DL hấp dẫn, năm 2022, ngay khi Chính phủ cho chủ trương mở cửa DL, Hà Giang đã áp dụng các giải pháp thích ứng linh hoạt trong hoạt động DL và tổ chức đón trên 2,2 triệu lượt khách, đạt gần 150% kế hoạch, doanh thu DL đạt trên 4.530 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tóm tắt sơ kết 1 năm thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021. Tập trung thảo luận liên quan đến các vấn đề như: Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực VH, TT&DL; xây dựng môi trường văn hóa công sở và công tác tổ chức cán bộ; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc gắn với phát triển DL cộng đồng; công tác gia đình và nguồn lực đầu tư cho công tác gia đình; phát triển DL bền vững gắn với các hoạt động trong năm DL Quốc gia…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị ngành văn hóa tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ triển khai kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc và chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; tiếp tục sáng tạo bằng những việc làm cụ thể để bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị di sản văn hóa, văn hóa dân tộc; chuẩn bị các điều kiện để đầu tư các công trình văn hóa lớn; tăng cường sự phối hợp với các bộ, ban, ngành từ T.W đến địa phương cải tạo hệ thống thiết chế văn hóa đi đôi với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; thường xuyên quan tâm tới đội ngũ văn nghệ sỹ; khai thác hiệu quả các tiềm năng, tiềm lực để đưa ngành DL trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Dịp này, Bộ VH TT&DL vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyến BaoHaGiang.VN

Những bài viết liên quan

Back to top button