Tin Tức Hiệp Hội

Bản dự thảo điều lệ Hiệp Hội Du Lịch Tỉnh Lào Cai

Chi tiết dự thảo điều lệ của Hiệp Hội Du Lịch Tỉnh Lào Cai, kính mong các thành viên tham khảo và tuân thủ trong quá trình sinh hoạt tại hiệp hội.

Thành viên vui lòng tải file điều lệ hiệp hội tại đây: 


Trân trọng!

Những bài viết liên quan

Back to top button